2020年最火的约会神器

   <form id="5rz3z"></form>
   <span id="5rz3z"><thead id="5rz3z"><pre id="5rz3z"></pre></thead></span>

   <address id="5rz3z"></address>
   <form id="5rz3z"></form>

    <var id="5rz3z"><menuitem id="5rz3z"><delect id="5rz3z"></delect></menuitem></var>

     Recykling styropianu jako program powraca do Rady

     Recyklingu styropianu jako program prowadzony przez Aberdeenshire Council zosta? tymczasowo zawieszony z powodu pandemii Covid-19, zaraz po rocznym procesie przeprowadzonym przez Styropack. Dobra wiadomo?? jest taka, ?e program recyklingu zostanie wznowiony w poniedzia?ek 25 stycznia 2021 roku.

     Projekt recyklingu polistyrenu w Aberdeenshire Council osi?gn?? dobre wyniki, dlatego te? zostanie ponownie uruchomiony. Dopuszczone materia?y do recyklingu musz? by? czyste, w tym ró?nego rodzaju opakowania z pianki polistyrenowej, zu?yte pude?ka po posi?ku i orzeszkach ziemnych z polistyrenu nie s? akceptowane.

     ?Cieszymy si?, ?e mo?emy wznowi? projekt pilota?owy, co przyniesie korzy?ci naszym badaniom. Ponadto zawsze szukamy mo?liwo?ci recyklingu nowych materia?ów i kierowania odpadów ze sk?adowisk. Recykling styropianu jest pozytywnym krokiem w kierunku poprawy naszego wska?nika recyklingu w radzie Aberdeenshire”- powiedzia? Ros Baxter, zarz?dzaj?cy odpadami w Aberdeenshire Council.

     P?ynny rozwój coraz wi?kszej liczby projektów, w tym recykling styropianu korzysta równie? z rozwoju bran?y urz?dzeń do recyklingu. GREENMAX projektuje i produkuje profesjonale maszyny, takie jak prasa do styropianu, które pomagaj? rozwi?za? problemy zwi?zane z przechowywaniem i transportem odpadów piankowych. GREENMAX odkupuje gotowe ju? bloki, wykorzystuj?c je do produkcji nowych produktów piankowych.

     Jako specjalista w zakresie recyklingu polistyrenu, GREENMAX zawsze wspiera? rozwój regionalnych projektów. GREENMAX oferuje kompleksowe rozwi?zania w zakresie recyklingu polistyrenu, nasza prasa do styropianu posiada gwarancj? jako?ci.  Zawsze jeste?my gotowi rozwi?za? wszelkie problemy naszych klientów, aby recykling styropianu by? ?atwiejszy i bardziej op?acalny.


     INFORMACJA

     2020年最火的约会神器

       <form id="5rz3z"></form>
       <span id="5rz3z"><thead id="5rz3z"><pre id="5rz3z"></pre></thead></span>

       <address id="5rz3z"></address>
       <form id="5rz3z"></form>

        <var id="5rz3z"><menuitem id="5rz3z"><delect id="5rz3z"></delect></menuitem></var>