2020年最火的约会神器

   <form id="5rz3z"></form>
   <span id="5rz3z"><thead id="5rz3z"><pre id="5rz3z"></pre></thead></span>

   <address id="5rz3z"></address>
   <form id="5rz3z"></form>

    <var id="5rz3z"><menuitem id="5rz3z"><delect id="5rz3z"></delect></menuitem></var>

     Jak przetwarza? foli? plastikow? PP / PE

     Zastosowania folii z tworzywa sztucznego

     Folia z tworzywa sztucznego jest szeroko stosowana w naszym codziennym ?yciu, np. Folia konserwuj?ca, folia rolnicza z tworzywa sztucznego, opakowanie ?ywno?ci, opakowanie leku. Przynosz? nam wielk? wygod? i s? u?ywane ka?dego dnia.

     recyklingowi foli? PP / PE

     Dlaczego powinni?my poddawa? recyklingowi foli? PP / PE?
     Folia PP / PE produkowana jest w du?ych ilo?ciach ka?dego dnia. Rozk?ad folii trwa kilkaset lat . Spalanie jej nie tylko zanieczy?ci powietrze, ale b?dzie równie? marnowaniem zasobów.
     Folia PP / PE nadaje si? do recyklingu, dlatego najlepszym sposobem post?powania z odpadami jest ich przetwarzanie i ponowne u?ycie. Tylko w ten sposób mo?emy chroni? ?rodowisko i oszcz?dza? zasoby.
     Problemy w recyklingu odpadów folii PP / PE

     Wi?kszo?? odpadów folii PP / PE jest zbyt brudna, aby podda? je bezpo?redniemu recyklingowi, w szczególno?ci folia stosowana w rolnictwie.

     Przed recyklingiem, odpadow? foli? nale?y najpierw umy?. Nie mo?emy jednak poczeka?, a? po prostu wyschnie, poniewa? wymaga?oby to du?o

     czasu oraz przestrzeni dla magazynowania p?atka foliowego.

     PP-PE-film
     W jaki sposób Greenmax POSEIDON mo?e rozwi?za? Twój problem
     Seria Greenmax Poseidon jest przeznaczona do odwadniania – suszenia p?atka foliowego. Kompaktor  wykorzystuje technologi? tarcia i prasowania dla wytworzenia wysokiej temperatury bez dodatkowych grza?ek.  Poseidon mo?e równie? odwadnia? pojemniki, w tym butelki PET, puszki aluminiowe, kartony po napojach, kubki jogurtowe. Seria ta zosta?a wprowadzona do u?ytku w wielu krajach i regionach.

     Wybór serii Greenmax Poseidon sprawia, ?e recykling folii PP / PE jest znacznie ?atwiejszy!

     MATERIA?Y

     2020年最火的约会神器

       <form id="5rz3z"></form>
       <span id="5rz3z"><thead id="5rz3z"><pre id="5rz3z"></pre></thead></span>

       <address id="5rz3z"></address>
       <form id="5rz3z"></form>

        <var id="5rz3z"><menuitem id="5rz3z"><delect id="5rz3z"></delect></menuitem></var>