2020年最火的约会神器

   <form id="5rz3z"></form>
   <span id="5rz3z"><thead id="5rz3z"><pre id="5rz3z"></pre></thead></span>

   <address id="5rz3z"></address>
   <form id="5rz3z"></form>

    <var id="5rz3z"><menuitem id="5rz3z"><delect id="5rz3z"></delect></menuitem></var>

     Nefab- jeden ze s?ynnych producentów na W?grzech zastosowa? GREENAMX ZC100 do recyklingu pianki polietylenowej


     Nefab, z siedzib? w Szwecji, jest wiod?cym na ?wiecie producentem opakowań transportowych. Posiada zak?ady produkcyjne w wielu krajach europejskich.  Dostarcza rozwi?zania w zakresie opakowań transportowych dla swoich pobliskich klientów, w tym HUAWEI, Seiko, BMW i kilku innych 500 najwi?kszych przedsi?biorstw na ?wiecie.

     Firma Nefab  kupuje piank? polietylenow? na opakowania g?ównie od Jiffy w Polsce. Ka?dego miesi?ca na linii produkcyjnej powstaje  du?o odpadów , które mo?na przywie?? z powrotem do Polski i ponownie wykorzysta?.  Koszt transportu nieskompaktowanego materia?u jest jednak bardzo wysoki.

     Z powodu doskona?ych rezultatów dzi?ki kompaktorowi do styropianu GREENMAX Z-C200 w Jiffy, zosta?a podj?ta decyzja o zakupie kolejnego kompaktora  do  fabryki w Nefab. Sprasowane bloki pianki polietylenowej zostan? przetransportowane z powrotem do Polski do innej fabryki.

     Kompaktor EPS GREENMAX Z-C100 pomóg? firmie Nefab zaoszcz?dzi? du?o miejsca oraz znacznie obni?y? koszty transportu.

     Seria kompaktorów Zeus firmy GREENMAX dostarcza doskona?ych rozwi?zań w zakresie recyklingu pianki polietylenowej. Dzi?ki kompaktorowi stosunek kompresji  pianki osi?gnie 50: 1.

     Zmniejszenie obj?to?ci to wygoda  dla producentów  oraz podmiotów zajmuj?cych si? recyklingiem, w wyniku czego coraz wi?cej odpadów tego materia?u poddawanych jest recyklingowi.     SKRZYNKA

     2020年最火的约会神器

       <form id="5rz3z"></form>
       <span id="5rz3z"><thead id="5rz3z"><pre id="5rz3z"></pre></thead></span>

       <address id="5rz3z"></address>
       <form id="5rz3z"></form>

        <var id="5rz3z"><menuitem id="5rz3z"><delect id="5rz3z"></delect></menuitem></var>