2020年最火的约会神器

   <form id="5rz3z"></form>
   <span id="5rz3z"><thead id="5rz3z"><pre id="5rz3z"></pre></thead></span>

   <address id="5rz3z"></address>
   <form id="5rz3z"></form>

    <var id="5rz3z"><menuitem id="5rz3z"><delect id="5rz3z"></delect></menuitem></var>

     Recykling pianki polietylenowej na rynku polskim

     Pianka polietylenowa jest doskona?ym materia?em zabezpieczaj?cym przemioty   przed uszkodzeniem podczas transportu. W Polsce istnieje trzech du?ych producentów nieusieciowionej pianki polietylenowej: SEALED AIR POLSKA Sp. Z o.o., NOVOSTRAT sp. Z o.o. oraz JIFFY PACKAGING sp. Z o.o. B?d?c trzema najwi?kszymi europejskimi producentami nieusieciowanej pianki polietylenowej, zawsze my?leli o ochronie ?rodowiska, nie tylko zapewniaj?c wysokiej jako?ci plastikowe opakowania, ale zawsze zwracaj?c uwag? na recykling i ponowne u?ycie opakowań.

     W 2013 roku dyrektor produkcji Jiffy'ego spotka? si? z Greenmax podczas targów K . Dowiedzia? si?, ?e kompaktor Zeus Greenmax mo?e skutecznie zag??ci? piank? PE. Zacz?? rozwa?a? zastosowanie kompaktora Greenmax przed procesem regranulacji. Dzi?ki temu procesowi wydajno?? wzros?a o oko?o 30%.

     W 2015 r. Jiffy zarekomendowa? kompaktor do pianki PE Greenmax innym  producentom, pomagaj?c im zmniejszy? ilo?? odpadów pianki PE wytwarzanych podczas  produkcji i procesu ci?cia, aby mogli zwróci? te odpady do zak?adu recyklingu Jiffy w celu ponownego wykorzystania. Wcze?niej wi?kszo?? producentów pianki PE w Europie , odpady wysy?a?a do spalarni. Jest to nie tylko drogi sposób, ale tak?e nieekologiczny.

     Obecnie kompaktor do pianki PE Greenmax pomaga coraz wi?kszej liczbie producentów  w zmniejszeniu obj?to?ci odpadów, dzi?ki czemu ta nieusieciowana pianka PE  nadaje si? do recyklingu.


     SKRZYNKA

     2020年最火的约会神器

       <form id="5rz3z"></form>
       <span id="5rz3z"><thead id="5rz3z"><pre id="5rz3z"></pre></thead></span>

       <address id="5rz3z"></address>
       <form id="5rz3z"></form>

        <var id="5rz3z"><menuitem id="5rz3z"><delect id="5rz3z"></delect></menuitem></var>