2020年最火的约会神器

   <form id="5rz3z"></form>
   <span id="5rz3z"><thead id="5rz3z"><pre id="5rz3z"></pre></thead></span>

   <address id="5rz3z"></address>
   <form id="5rz3z"></form>

    <var id="5rz3z"><menuitem id="5rz3z"><delect id="5rz3z"></delect></menuitem></var>

     G.K RIZAKOS  to do?wiadczony producent styropianu w Grecji który zastosowa? kompaktor do styropianu GREENMAX

     Z powodu rosn?cej ilo?ci wytwarzanego polistyrenu oraz równie du?ej ilo?ci odpadów tego materia?u, firma  G.K. RIZAKOS w 2017 r.  podj??a decyzje o zakupie prasa do styropianu.


     Pan Rizakos znalaz? swojego dostawc? form piankowych w Nantong w Chinach, który  poleci? GREENMAX, jako  specjalist?   w dostarczaniu rozwi?zań w zakresie recyklingu styropianu.

     Po dwóch miesi?cach negocjacji Pan Rizakos ostatecznie wybra? kompaktor styropianowy GREENMAX A-C200. Ka?dego miesi?ca poddanych recyklingowi zostaje 6-8 ton odpadowego polistyrenu, a ca?kowita obj?to?? zmniejsza si? do 1/50. W ten sposób  przedsi?biorstwo zaoszcz?dza powierzchni? magazynow?, ale tak?e zmniejsza koszty transportu.


     Kompaktor do Styropianu  GREENMAX nie tylko pomaga w recyklingu polistyrenu G.K RIZAKOS, ale tak?e pomaga  rozwija? dzia?alno??. Obecnie  sprasowane bloki styropianowe s? sprzedawane do Niemiec i ponownie przetwarzane. Firma chroni tym samym ?rodowisko i zapewnia sobie nowe ?ród?o zysku.

     GREENMAX stara si? pomaga? wi?kszej liczbie firm w recyklingu odpadów styropianowych.Uwa?a si?, ?e na ?wiecie nie ma ?mieci, a jedynie niew?a?ciwie zagospodarowane odpady.


     SKRZYNKA

     2020年最火的约会神器

       <form id="5rz3z"></form>
       <span id="5rz3z"><thead id="5rz3z"><pre id="5rz3z"></pre></thead></span>

       <address id="5rz3z"></address>
       <form id="5rz3z"></form>

        <var id="5rz3z"><menuitem id="5rz3z"><delect id="5rz3z"></delect></menuitem></var>